Over de wolf


Er zijn reeds enkele wolvenroedels gevestigd in Vlaanderen. Deze brachten spijtig genoeg ook schade toe aan hobbydieren en vee. Maatregelen treffen om onze dieren te beschermen, zijn nodig.


De beste bescherming is het wolf-proof maken van de omheining. De meeste schadegevallen gebeuren bij omheiningen die niet aangepast of beschadigd waren. Hierdoor kreeg de wolf vrij spel.

Wolf-proof!!
Hoe moet dat?

  1. Zorg dat de omheining sterk genoeg is zodat de wolf er niet doorheen kan.
  2. Zorg ervoor dat de wolf niet onder de omheining door kan.
  3. Zorg dat de wolf er niet overheen kan.
  4. Geef extra aandacht aan de zwakke plekken van je omheining.

1.

Zorg ervoor dat de omheining voldoende sterk is zodat de wolf er niet doorheen kan.

Gebruik een ursusdraad of harmonicadraad. Deze draden zijn gemaakt van staal. Je kan ook kiezen voor schrikdraad.  De draden moeten wel op de juiste hoogtes gemonteerd worden. Bij de schrikdraad zijn er verschillende materialen, zowel draden als linten in staal of kunstof met staal ingeweven zijn mogelijk.

3.

Zorg ervoor dat de wolf niet over de draad kan.

Let eerst op de omgeving, zorg dat de wolf niet via een verhoogde berm of een hoop takken over de draad kan. De draad moet minstens 180 cm hoog zijn als hij niet geëlektrificeerd is. Als de afrastering wel voorzien is van schrikdraden dan is 130 cm voldoende. 

2.

Zorg ervoor dat de wolf niet onder de draad door kan.

De draad moet tot op de grond komen. Ook zorgen we ervoor dat de wolf niet onder de draad door kan graven. Hiervoor zijn ijzers in de grond, het uitrollen van een fijnmazige draad, het ingraven van de draad of het plaatsen van een schrikdraad op een hoogte van minimaal 15 cm en maximaal 20 cm  mogelijk.

4.

Geef aandacht aan de zwakke plekken van jouw omheining.

Denk hierbij in eerste instantie aan de poorten. Kijk daarna of er geen landschapselementen zijn waar de wolf gebruik van kan maken om over of onder te omheining te gaan. Denk hierbij aan putten, beekjes, bermen en hoogteverschillen. Let ook op begroeiing en woekerende planten.

Subsidie

Het Agentschap voor Natuur en Bos keert subsidies uit voor particulieren met omheining in de risicozone (zie kaart). Deze subsidies zijn bedoeld om jou te motiveren een bestaande omheining aan te passen. De subsidie dekt 90% van de aangekochte materialen nodig om de omheining wolf-proof te maken.

Ook landbouwers maken kans op subsidie, maar vragen deze best aan als niet-productieve investering via VLIF.


De exacte voorwaarden voor de subsidie vind je hier.


Enkele belangrijke voorwaarden zijn:
-Het perceel of de weide moet gelegen zijn in risicogebied (zie kaart).

-De te beschermen dieren behoren tot een van deze categoriën:

  • schaap, moeflon, geit of steenbok
  • alpaca, guanaco of lama
  • damhert, edelhert, sikahert of axishert
  • pony of ezel of andere paardachtigen verschillend van paarden en met een schofthoogte van maximaal 148 cm


Zim Afrastering helpt graag met je subsidieaanvraag.